De Meisjes HBS wordt verbouwd

De school Wittevrouwenkade wordt verbouwd. In 1882 was het een meisjesschool. In 2021 wordt het een School voor Persoonlijk Onderwijs.

Verkeersplan dempt de singels, maar erger is voorkomen

Tot twee keer toe is Utrecht gecorrigeerd voor verkeerd verkeersbeleid. Daar zal het hopelijk niet bij blijven.  

Een kleine buurt in Utrecht

Een niet officieel bestaande naam voor een deel van de Utrechter binnenstad, het  Ridderschapkwartier

N.V. Utrechtsche Taxa- en Automobiel Mij. U.T.A.M.


In augustus 2020 heeft Jos Peeters ‘N.V. Utrechtsche Taxa- en Automobiel Mij. U.T.A.M.’ op de garage geschilderd. Taxa?

Ontstaan van de stad Utrecht

Tot 1100 is Utrecht een kleine handelsplaats rond het voormalige castellum. Pas na 1100 wordt het Stichtse gebied interessant.

Gevangenis Wolvenplein heeft een tijdelijke bestemming en dan?

De oudste cellulaire gevangenis van Nederland staat op bolwerk Wolvenburg. Van 1855 tot 2014 bleef het in gebruik. De verkoop is in maart 2020 gestart en duurt tot juni 2021.

Een huis voor de kunsten: Ridderschapstraat 19

De werken van Bert Leenheer staan vaak in de openbare ruimte. Het veelzijdige talent Alain Tester houdt het binnenshuis. Wie waren deze kunstenaars?

Strombus, werk van Bert Leenheer

Plompetorengracht 1 - 3, de oorsprong van een adellijk huis

J.W. des Tombe onderzocht de geschiedenis van zijn huis en publiceerde deze in 1905. Des Tombe is in 1888 op de gevoelige plaat vastgelegd.
 

Joodse eigendommen in en na de oorlog

De familie Schaap, goudsmid en juwelier, verliest haar eigendom in WO II. Het duurt lang voordat het is rechtgezet.

Schilder in de Gouden Eeuw: Joost Cornelis Droochsloot

Droochsloot koopt een pand op de gracht om te wonen en voor zijn schildersschool. Twee jaar later schildert hij zijn zelfportret. Het is in 1927 volop de Gouden Eeuw.

Reconstructie van een plompetoren

Bij de Marsliedentoren verblijft de onderschout en zijn dienaren. De toren is gevangenis en werd daarom ook wel Dieventoren genoemd. Maar het begon als uitzichttoren voor de verdediging van Utrecht.

In de gevangenis woont ook het personeel

Zes cipierswoningen zijn in 1896 bij de gevangenis gebouwd. Geen privacy voor personeel, wel veiligheid?

Autofabriek Immink, fabrikant van het merk Chaumont

De geschiedenis van een autofabriek begint op de Ridderschapstraat. Oude huizen worden omgebouwd en later vernieuwd! 

Van Wittevrouwenpoort tot Commiezenpost: accijns- en wachthuis

De Wittevrouwenpoort fungeert als enige oostelijke toegang naar de stad. De poort is in 1858 vervangen door een Commiezenpost.

Kleine huizen en de woningnood in de negentiende eeuw

Wonen en werken horen bij elkaar. Op de hoek Plompetorengracht en Wolvenstraat geldt dat voor vijf panden. 

De halve Ridderschapstraat vernieuwd in 1883

Een halve straat wordt herbouwd. Opgedeeld in kavels die aannemers mogen kopen. Er komen voor Utrechtse begrippen grotere woningen.

Utrecht op de kaart

Utrecht als podium of als de ontmoetingsplaats voor winkelen, cultuur, onderwijs en recreatie. Utrecht op de kaart: dat willen we al eeuwen.

Wolvenburg: de tweede cellulaire gevangenis van Nederland

Bij allerlei opvattingen over straffen – heropvoeden – boete doen door zwaar werk – opbergen voor de samenleving – doet in het buitenland eenzame opsluiting in een cel opgang. 

Bakker Top en de Bakkerswinkel


Al in 1600 zit een bakker op de hoek Plompetorengracht. Nu is het bekend als de Bakkerswinkel en bij de ouderen als bakker Top.

Garage Puschkin voor ontbijt, lunch en biertje


Garage Pushkin was lang het adres voor het huren van een auto. Nu is het een ontspannen gelegenheid voor lunch en biertje.

Het Rampjaar 1672: de Fransen vallen Utrecht binnen

In 1672 vallen Franse legers ons land binnen. De inval is overrompelend. De gouden eeuw heeft Nederland verwend gemaakt. Utrecht is onvoorbereid op een oorlog.

In Utrecht liggen de straten op huiskelders!

Particuliere kelders onder de openbare straat? De handel aan de gracht is tevreden en eigenaren met het vervoer per schip.

Wittevrouwenstraat 10 weer bewoond

Twintig jaar duurde de vernieuwing van Wittevrouwenstraat 10. Vooraf ging een strijd met regelneven en een drama. Een brand legde het monument in de as.

Restaurant Pomo ruim 40 jaar in Utrecht

Een stukje tropisch Suriname, staat in hartje Utrecht! Sinds 1977 zit restaurant POMO in het historische pand Wittevrouwenstraat 22.

Een straat dwars door het kloosterterrein

Woningschaarste is van alle tijden en bouwen buiten de stadsmuren gaat niet. De stad gaat op zoek naar te bebouwen grond.

Waarom Utrecht niet groeide in de Gouden Eeuw

In de Gouden Eeuw groeien vrijwel alle steden. Dat heeft vooral met de handel over zee te maken. Waarom groeit Utrecht niet in de Gouden Eeuw? 

Orgelbouwers Fama & Raadgever

Fama & Raadgever zijn bouwers van orgels- en klavecimbels. Met het stemmen van orgels, de restauratie en het onderhoud starten de compagnons.

De tram door de Wittevrouwenstraat

In 1878 gaat de stad Utrecht over op modern vervoer: het trekken van een koets op rails door paarden, ofwel de paardentram.

Utrechtse stadsmuren en torens bij de Wittevrouwenpoort

Eén van de vier toegangen tot de stad is de Wittevrouwenpoort. Bescherming van de stad was nodig. Waaruit bestond deze?

Politieke kleur Ridderschapkwartier


De school Wittevrouwenkade is vaak stembureau geweest. Stemmen kon lang uitsluitend in de eigen buurt. Zo is de politiek kleur van de buurt een beetje te bepalen.