Wolvenplein: drie huizen worden maar twintig jaar

Grote uitbreidingen van de stad Utrecht vinden in de jaren 1870-1900 plaats. Kleine huizen in de binnenstad worden aantrekkelijk voor nieuwbouw.

Gevangenis Wolvenplein heeft een tijdelijke bestemming en dan?


Op bolwerk Wolvenburg staat de oudste cellulaire gevangenis van Nederland. In 1855 als Strafgevangenis geopend en in 2014 als Huis van Bewaring gesloten. Wellicht gaat het Rijk in 2019 starten met de verkoop.

Jonxis, familie van kunstenaars en belastingontvanger
Pieter Hendrik Jonxis is in 1757 in Utrecht geboren en blijkt een tekentalent. Hij mag het ontwikkelen bij de Renswoudse Stichting. 

Willemskazerne wordt School voor Kunstnijverheid

Twee kleine zijvleugels van de Willemskazerne zijn bij de brand in 1877 gespaard gebleven. Het zijn bruikbare gebouwen, maar waarvoor eigenlijk? Het duurt 6 jaar voordat er duidelijkheid komt over de bestemming. In die periode is de Gemeente eigenaar geworden. Wittevrouwenkade 6 wordt de regionale vestiging van het IJkkantoor en Museum voor Kunstnijverheid.

Restaurant Pomo ruim 40 jaar in Utrecht


Restaurant POMO, dat stukje tropisch Suriname, staat in hartje Utrecht! 
Sinds 1977 leeft de historie van Suriname voort in het historische pand Wittevrouwenstraat 22.

Van Meisjes HBS tot School voor Happy Kids: Wittevrouwenkade 4


Sinds schooljaar 2018-2019 zit Happy Kids op de Wittevrouwenkade. De school is in 1882 geopend, toen als middelbare school voor meisjes.


Methadon op de Wittevrouwenkade


Jellinek methadonverstrekking en Inforsa zorg zitten sinds 2 juli aan de Wittevrouwenkade. De oude vleugel van de Willemskazerne vervult al jaren een maatschappelijke functie.

Gebouw Elzas op de Plompetorengracht

Herman en Henri Elzas verhuizen in 1900 van Winterswijk naar Utrecht. De broers zijn 20 en 23 en beide koopman. Ze vertegenwoordigen de firma J. Elzas in Utrecht, handel in alle soorten leer en huiden.

Willemien Regter: de laatste petroleumverkoopster

In 1877 brandt de Willemskazerne van Utrecht tot de grond toe af. Caféhouder Bleumer verliest in 1877 veel klanten.

Wittevrouwenklooster, ooit woongemeenschap voor juffersDe aanleg van de Ridderschapstraat in 1663-1664 betekent het einde van het klooster als woongemeenschap voor juffers, ook van het kloostercomplex?

Van brouwhuis en kroeg naar Sleutelkoning

In de Wittevrouwenstraat is de Sleutelkoning te vinden. Al in 1691 heeft de straat een slotenmaker: Jochem Storm zit in een pand ernaast. Zijne Koninklijke Hoogheid “De Sleutelkoning”, zo stelt de winkel in toegangssystemen zich virtueel aan u voor.

De wijkindeling van Utrecht - van Bloedkuyl tot Ridderschapkwartier

Stadsverdediging, bolwerken en stadsmuren: de stad is een veilige plek, de omgeving niet! De verdediging van de 28.000 inwoners tellende stad kent perioden met een eigen huurleger, perioden met een eigen schutterij en uiteindelijk financiert zij het Staatse Leger. De schutterij draagt buurtvaandels met mooie namen.

Burchten en torens in Utrecht: toren Hond, Wolf en Vos

De stadsrand is in de 16e eeuw voorzien van muren en torens. Het Ridderschapkwartier heeft vier torens: Plompetoren, Vos, Wolf, en Hond. Twee ervan zijn rond, Vos en Hond, de andere twee meer vierkant of rechthoekig.

Ridderschapstraat 13-27 nieuw in de 19e eeuw

In 1878 is het terrein van de Willemskazerne in het Ridderschapkwartier vrijgekomen, door de brand van het jaar ervoor. De oneven zijde van de straat is zeer geschikt voor huizen. Voor de Ridderschapstraat worden woningbouwplannen gemaakt.

De Wolvenstraat in Utrecht, voor villa's aan de singel

In 1844 zegt de gemeente de pacht op van Wolvenburg. Van der Hoop heeft er als laatste huurder een siertuin aangelegd nadat hij met de lakmoesfabriek is gestopt. De Gemeente heeft andere plannen met het gebied.

De politiepost Wittevrouwen

Vroeger durfden we ‘s avonds de straat niet op. Vroeger werden elke dag auto’s open gebroken en hield je je fiets minder dan een jaar, weer gejat. Vroeger kwam je bij de politie van een koude kermis thuis, van een aangifte hoorde je niets meer. 

Familie met groot huizenbezit: Kien - Römer - Ragay - Van Sorgen

Plompetorengracht 19 is in 1894 grotendeels vernieuwd en al decennia in het bezit van dezelfde familie. Naast Plompetorengracht 19 hebben zij in de directe omgeving veel panden opgekocht. Waarom kopen zij die panden en wat doen ze er mee?

Uitbesteden van de was: wasserijen

Chemische wasserijen en stomerijen zijn er al meer dan een eeuw. Tot ver in de 20e eeuw wordt de meeste was gedaan op maandagochtend in de tobbe op straat of door personeel op de achterstraat. Het benodigde hete water kan worden gekocht bij de waterverkopers die met een handkar langs de straat gaan.

Bijzonder voortgezet onderwijs: HBS de Munnik


Plompetorengracht 9 krijgt na het vertrek van de familie Royaards een nieuwe bestemming. Projectontwikkelaars hebben het pand in 1909 gekocht en weten na enige tijd een gegadigde te vinden. In 1912 begint het met huren en in 1918 koopt een bijzondere school het pand.

Gymzaal Moira aan de Wolvenstraat


De singelzijde van de Wolvenstraat is in 1900 lommerrijk en er staat alleen de villa van de familie Wttewaal tot Stoetwegen. Ze wordt in 1906 verkocht aan aannemer/projectontwikkelaar Van Schaik met een flinke tuin langs de singel. In de tuin komt nieuwbouw, zoals een gymnastiekzaal met twee bovenwoningen.

Eerste nieuwe huizen aan de Ridderschapstraat met 10-12-14

In 1664 is de Ridderschapstraat aangelegd. Het Ridderschap bedingt bij het stadsbestuur 10 jaar lang vrijstelling van belasting voor nieuwbouw. 

Pedaalridders in het Ridderschapkwartier: Anton Immink en Pieter van Appel

Twee Utrechtse renners, Anton Immink en Pieter van Appel, worden inwoners van het Ridderschapkwartier. Alsof Jan Raas en Joop Zoetemelk naast elkaar gaan wonen. 


Een artikel van Wim Zonneveld 
 

Archeologische schatten in de Molenstraat

In de Molenstraat staat sinds 2016 een nieuw kantoorpand. Voordat er nieuw gebouwd kon worden is er gesloopt en archeologisch onderzoek gedaan. Pas recent is het rapport er van uitgekomen. Daarin staan interessante vondsten. 

Binnenstad van Utrecht, het kwartier in cijfers


Hoe groot is het Ridderschapkwartier en hoeveel mensen wonen er. Of, hoe dicht zijn we wel niet op elkaar geplakt? En dat alleen van Wittevrouwenstraat tot en met Wolvenstraat, Plompetorengracht Oost tot en met Wittevrouwenkade, in Utrecht wel te verstaan.