Huize Plompverloren Utrecht: alleen studentes?

Plompetorengracht 15 is lang kantoor aan huis van notaris Van Ommeren geweest.
In die tijd zijn er vele papieren en akten gepasseerd. Het laatste kantoor op dit adres was van de advocaten Star Busmann & Hooft Graafland. In 1972 is het huis verbouwd tot kamers.

In 1781 koopt Rutger van Ommeren het pand Plompetorengracht 15. Notaris Van Ommeren is veel betrokken bij het passeren van onroerend goed. Nu bij de passage van zijn eigen woning. De met ganzenveer geschreven akte omschrijft ‘de huisinge, erve en tuyn’. Het pand is groot genoeg voor een kantoor aan huis, het gezin met twee zonen en inwonend personeel.

Sinds de late middeleeuwen gaan mensen naar de notaris om zaken te regelen en te laten vastleggen. De oudste notariële archieven dateren uit de zestiende eeuw. Het merendeel van die akten is bewaard gebleven. Voor de notaris worden allerlei soorten akten gepasseerd. Trouwbeloften, huwelijksvoorwaarden, voogdijregelingen, testamenten, boedelinventarissen en boedelscheidingen, pachtovereenkomsten, verkoopcontracten, akten van openbare verkopingen van onroerend goed, volmachten en lijfrenten. Naast deze akten in de sfeer van familie- en erfrecht werden ook akten opgesteld die een justitieel karakter hadden. Over bepaalde gebeurtenissen zoals burenruzies, diefstal, geweldpleging, beledigingen, buitenechtelijke verhoudingen, wangedrag, krankzinnigheid, vechtpartijen, fraude en verkrachtingen zijn getuigenverklaringen bij de notaris afgelegd. Deze attestaties of getuigenverklaringen zijn vaak het begin van een rechtszaak. Van notaris Van Ommeren zijn veel zaken vastgelegd en nog te vinden in de archieven.

voorbeeld uit een geschreven akte
Tsja, droge stof zullen velen met mij zeggen. Alleen - dat is het leuke - veel van die akten zijn bewaard gebleven. De notarissen hebben altijd hun praktijk overgenomen van een voorganger en houden er uitgebreide archieven op na. In het Utrechts Archief zijn zeer veel akten van al die notarissen van voor het jaar 1800 te vinden. Op het internet kun je ze trouwens ook (deels) benaderen. En zo weten we veel meer over bewoners uit die tijd. Veel meer, maar ook nog zo weinig, want bij een notaris kom je meestal maar zelden.

Op de verjaardag van vader Van Ommeren in 1792 wordt door de zonen Hendrik en de op dit adres geboren zoon Jan Rutger een zelfgemaakt gedicht voorgedragen. Dat is bewaard gebleven: het is eens wat anders dan de geschriften van pa. Zoon Hendrik wordt ook notaris, Jan Rutger is in 1806 overleden en mw. Van Ommeren niet lang daarna. Pa en zoon Van Ommeren wonen nog lange tijd op de gracht met twee inwonende dienstmaagden. De vijftigers Mina Schutz en Gerrie van de Wetering zijn lang in dienst bij de heren. In 1833 trouwt Hendrik op 55-jarige leeftijd met de dan 43-jarige Hendriëtta van Kesteren. Twee jaar later overlijdt de 82-jarige pa Van Ommeren. De ‘jongelui’ verkopen dit huis en verhuizen. Het echtpaar is wel gehecht aan deze buurt. Ze kopen in 1841 elk een huis als belegging en voor de verhuur. Zij koopt Ridderschapstraat 2 en hij koopt Wolvenplein 11.

Plompetorengracht 15 met kluiskelder
Na de Van Ommerens is het pand lange tijd woonhuis, soms met kantoor of bedrijf aan huis. Het huis wordt in 1918 van nieuwe eigenaren, de buren ofwel de firmanten Elzas. Na de oorlog wordt het kantoor van de maatschap voor advocaten en procureurs Star Busmann & Hooft Graafland die het pand kunnen kopen in 1964. Zij vertrekken in 1971. Het kantoor is daarna opgegaan in de juristenfirma CMS Derks Star Busmann.

In 1972 wordt het pand verkocht en verbouwd. De verbouwing vindt plaats in opdracht van advocaat Wouter Bordewijk voor eigenaar N.V. Wilbrink en Co. Bordewijk is begonnen bij de maatschap van Star Busmann & Hooft Graafland en kent het pand goed. Bordewijk is ook huisadvocaat van Veronica, hij staat de zender bij in menig juridisch gedoe. De verbouwing geeft het pand de huidige bestemming: huize Plompverloren, woonadres voor studentes. In het huis wonen 9 meisjes, allen jong op dit nest. Ze hebben een gezamenlijke keuken, van alle gemakken voorzien, een wasmachine, een grote tuin (top voor de zomer, als er is opgeruimd), internet en krant. Verder douches, wc en gedeelde woonkamer met huisgenoten. Lidmaatschap van de UVSV is vereist. Het pand is in 1981 eigendom geworden van Woningbedrijf Utrecht en wordt nu verhuurd door Mitros.
.