Gymzaal Moira aan de Wolvenstraat


De singelzijde van de Wolvenstraat is in 1900 lommerrijk en er staat alleen de villa van de familie Wttewaal tot Stoetwegen. Ze wordt in 1906 verkocht aan aannemer/projectontwikkelaar Van Schaik met een flinke tuin langs de singel. In de tuin komt nieuwbouw, zoals een gymnastiekzaal met twee bovenwoningen.
Op nevenstaande foto de toegang naar de zaal,
pand met twee bovenwoningen.

Gymleraar G.P.J. Plijnaar is net als zijn vader opgeleid als militair. In 1900 wordt hij als 22-jarige korporaal en instructeur voor lichamelijke oefeningen. Daarnaast blijft er vrije tijd over om gymnastiekleraar te zijn bij de Utrechtse Gymnastiek Vereniging “Door Oefening Ontwikkeling”. In 1902 doet hij als sergeant mee met schermwedstrijden, maar hij bedankt dan voor zijn functie bij de gymnastiekvereniging. Niet lang daarna gaat hij uit de militaire dienst en gaat fulltime als gymnastiekleraar aan het werk.

Met diverse aanstellingen op Utrechtse scholen geeft Plijnaar lichaamsoefeningen, maar de meeste scholen ontberen een geschikte ruimte. In binnen- en buitenland is de heilgymnastiek sterk in opkomst met speciale gymlokalen. Plijnaar ziet mogelijkheden voor een gymlocaal aan de Wolvenstraat. Hij koopt een kavel van projectontwikkelaar Van Schaik. Met aannemer Yperlaan wordt een bouwplan gemaakt voor een gymnastieklokaal en twee bovenwoningen.

Doorsnede van het pand met links de voorzijde aan de Wolvenstraat
en rechts de singel. De gymzaal is later voorzien van een balustrade.
In 1907 is het zover, zijn lokaal wordt in gebruik genomen. Plijnaar gaat wonen op 4 bis (tot 1928). De diverse scholen aan de Plompetorengracht en andere scholen in de stad gaan voor de gymnastieklessen naar dit adres. Het lokaal wordt tot 1936 door scholen gebruikt, o.a. de Gereformeerde school aan de Plompetorengracht 25.
Geadverteerd wordt voor het gymnastieklokaal, als inrichting voor de spelende jeugd tussen de 3 en 6 jaar en later als Turngebouw: inrichting voor gymnastiek, heilgymnastiek, dansen en schermen. Een goede houding kan naast de gymnastiek met wat hulpmiddelen worden verkregen:

Advertentie uit 1908
Vanaf circa 1920 worden de avonduren benut voor modern dansonderwijs onder leiding van A.W. van Eck, gediplomeerd beroepsdansleraar.Tegen 1924 is dit onder de naam van Chr. Zegers, dansinstituut. Zegers koopt het pand en gaat op 4 bis wonen in 1928. De voormalige gymzaal krijgt de balustrade om uit te kijken op de dansparen. In 1942 wordt het uitgebreid met de naastliggende wasserij. Zegers wordt een zeer bekende katholieke dansschool in Utrecht en ze verhuist eind jaren vijftig naar de veel grotere nieuwbouw aan de Breedstraat.

Plijnaar verlaat op 42 jarige leeftijd in 1923 het gymvak. Hij wordt na een opleiding makelaar in onroerend goed. Even later is hij begonnen met een theetuin annex tennisbanen aan de Ezelsdijk, gelegen tegen fort De Bilt op de voormalige mitslanden. De zonen van Plijnaar bouwen dit uit tot het welbekende hotel Mitland, een familiehotel met bowling. Het hotel is nog steeds van de familie Plijnaar, inmiddels de derde generatie.

En de gymzaal aan de Wolvenstraat? Na het vertrek van dansschool Zegers in 1959 heeft de buurman verzekeringsmaatschappij Moira het pand overgenomen. In het gymnastieklokaal brengt het de kantine onder, het is tevens een geschikte ruimte voor personeelsfeesten. Ook de eerste computerruimtes van Moira met ponskaarten komen in deze ruimten. Het complex is na het vertrek van Moira eind jaren 1970 gekraakt en daardoor behouden gebleven. De enige koper bleek vervolgens de Gemeente en via privatisering ging het eigendom over naar Mitros. Het lokaal is goed bewaard gebleven en nu te huur via de Stichting Moira.

De huidige zaal “Moira”. De zaal is te huur voor diverse activiteiten.