Het originele koetshuis in de Molenstraat

De Molenstraat is één van de oudste straten in het kwartier. In de tot in de twintiger jaren van de vorige eeuw geheten Molensteeg staan de pandjes aaneengesloten tot de voormalige wal. Zes woningen zijn in 1884 vervangen door een koetshuis, het  is er nog steeds.


Aan de noordzijde volgen na het huis van nummer 4 nog zes kleine woningen, uitkomend op het Wolvenplein, allen van eenzelfde eigenaar. In 1880 staan deze huizen er nog allemaal. In de bescheiden huizen wonen grote gezinnen van handwerkslieden, zoals een stucadoor, een timmerman, wagenmaker of kleermaker, maar ook een oppasser.Vaak werken de kinderen ook al.

In 1884 zijn alle woningen ontruimd! De eigenaar van de woningen heeft andere plannen met de grond. Rijdend vanuit de Ridderschapstraat kom je er recht op af en het is een zeer geschikte plek voor een koetshuis met stallen. Een nieuwe koetsierswoning komt op nummer 6, en daarnaast een stal met koetshuis.

Tekening plattegrond koetshuis, stallen en koetsierswoning (links)
Voor het plan wordt vergunning aangevraagd. Hiernaast staat de tekening met de plattegrond van de woning - en de geplande stal met het koetshuis, zoals ingediend bij de afdeling Bouwzaken van de gemeente Utrecht. Er zijn voor de paarden 5 boxen, op het erf is een eigen put voor het drinkwater en een mestbak.

Het is echter zeer waarschijnlijk dat al direct na het indienen van de tekening bij de Gemeente, de bouwplannen zijn aangepast. De voormalige woning op nummer 16 is ook bij het bouwplan getrokken. In 1921 wordt namelijk een wijziging van het gebouw uitgevoerd. Een tekening van de gevel voor de wijziging wordt ingediend bij de gemeente. In die plannen staat ook een tekening van de bestaande toestand. De voorgevel van de stal en het koetshuis is veel breder dan het bouwplan uit 1884 aangeeft:

Tekening van de voorgevel van het koetshuis met stallen
Het is deze voorgevel die qua breedte en hoogte overeenkomt met de huidige voorgevel. Deze gevel is zeer waarschijnlijk de origineel gebouwde in 1884. Het gebouw is helemaal symmetrisch uitgevoerd met aan de linker en rechterzijde een paardenstal met elk 5 boxen. In het midden is de stalling voor de koetsen, waarvan een huishouden op stand er verschillende heeft. De koets is het gebruikelijke vervoer van de dames en in gezelschap. Als man ga je natuurlijk op het paard. Het bouwplan uit 1921 is gemaakt om het koetshuis te verbouwen voor vrachtwagens. Maar zover is het nog niet, laat ook de foto uit 1922 zien die van de Ridderschapstraat is gemaakt met op de achtergrond het koetshuis:
 

Molenstraat 6: de koetsierswoning
De koetsierswoning staat ongewijzigd in de Molenstraat. In de koetsierswoning komt in 1884 te wonen koetsier Tilleman met zijn vrouw en 7 kinderen. De kinderen zijn al wat ouder, een zoon is onderwijzer en 2 dochters zijn modiste (naaisters van dameskleding). De woning is in al die jaren aan de buitenziide maar weinig verandert:

Eigenaar van dit alles, de familie Ragay, woont op de Plompetorengracht in het grote huis op nummer 19. Dat huis is betrekkelijk nieuw in circa 1840 gebouwd. De familie bezit ongeveer alle grond tussen de Plompetorengracht, de Wolvenstraat en het plein. Daarnaast heeft de familie veel bezittingen buiten de stad, zoals in de gemeente Zuilen.

Het koetshuis blijft tot het begin van de 20e eeuw als koetshuis en stallen in gebruik bij weduwe van Sorgen. Zowel het koetshuis als de woning van de familie, Wolvenplein 9, wordt daarna verhuurd aan verhuisbedrijf Van der Leun.

.