Kathedrale Koorschool, muziek op de Plompetorengracht

Op de Plompetorengracht in Utrecht zit een bijzondere basisschool: het is de Kathedrale Koorschool: een basisschool voor groep 5 t/m 8, een school met veel tijd voor zang en muziek in de traditie van de kerkelijke zang.


Op de site van de school staat het volgende: “de leerlingen volgen een normaal basisschoolprogramma, maar daarnaast vinden allerlei muzikale activiteiten plaats. Daarbij staan het zingen en de stemvorming centraal. De kinderen worden bovendien in staat gesteld om op school hun instrumentale lessen te volgen. Alle kinderen van de school vormen samen het schoolkoor, waarmee geregeld opgetreden wordt, soms zelfs in het buitenland. De leerlingen van de twee hoogste groepen maken deel uit van het Kathedrale Koor Utrecht, dat de diensten in de Sint Catharina Kathedraal van Utrecht verzorgt en ook op andere plaatsen geregeld concerten geeft”.

De school is voortgekomen uit de rooms-katholieke zuil. De kerk moet zich tot in de negentiende eeuw schuil houden. Het is de straf voor het vergaand uit de hand lopen van haar rijkdom en macht. Die veroorzaakt in de 16e eeuw Beeldenstormen en een verbod op het openlijk uitdragen van haar geloof. Het herstel van de kerk komt in de 19e eeuw. In 1853 mag de paus de Nederlandse rooms-katholieke kerk weer aansturen. Bisschoppen worden aangesteld en zij maken van Utrecht de hoofdstad.

Het mannenkoor St. Gregorius verzorgt sinds 1869 de koormuziek in de Sint-Catharinakathedraal van het aartsbisdom. Vrouwen mogen dan nog niet zingen in de kerk. Het koor wordt bijna professioneel als de zangers op conservatorium niveau worden geschoold. Het is dan 1925 en op Plompetorengracht 1-3 is het conservatorium voor katholieke kerkmuziek gevestigd, voor koren en orgel.

Kapelaan Huub Voncken is in 1955 dirigent van het koor en directeur van de kerkmuziekschool. Hij komt met het idee voor een bijzondere lagere school. Het wordt een basisschool met lessen in koorzang, voor alleen jongens. Op de Plompetorengracht is ruimte beschikbaar, na de oorlog is Plompetorengracht 5 er bij gekocht. In 1958 is de school gesticht en in het seizoen 1959-1960 komen de eerste leerlingen. De muziekkapel en de grote muziekzaal van Plompetorengracht 3 kunnen ook gebruikt worden.

Het schoolplein met de bijzonder ramen van de muziekkapel
In 1968 mogen meisjes ook naar de bijzondere school. Het is niet door emancipatie: de school moet wel om de leerlingenaantallen op peil te houden. Het gaat al jaren goed met de school, ze wordt op maximum capaciteit bezet. De 65 leerlingen zijn over vier schooljaren (groep 5, 6, 7 en 8) verdeeld.
De banden met het kathedrale koor zijn als vanouds. Het koor bestaat uit kinderen, jongeren en mannen. De kinderen van het koor zijn leerlingen van de Kathedrale Koorschool Utrecht. Alle jongeren hebben door hun bijzondere school een stevige muzikale basis. De stem is geoefend, het muziekinstrument naar keuze is veel bespeeld, uitgebreid is kennis gemaakt met muziekhistorie en ervaring in optredens is opgedaan. Groep 8 zorgt in de buurt voor de mooiste zang tijdens Sint Maarten.

De panden Plompetorengracht 5 en 7 hebben in de katholieke geschiedenis van de 17e eeuw een bijzondere functie vervult. In de 18e eeuw verblijft de graaf van Strafford in het huis. Zijn aanwezigheid gedurende de onderhandelingen in 1712-1713 leidt naar de Vrede Van Utrecht. In de 19e eeuw is het pand van de familie Van Westrenen. Het familiewapen prijkt op de gevel. Uit die tijd dateren ook delen van het interieur.

.