Is de boter wel echt?

De Gebroeders Krabshuis beginnen in 1917 een handel in boter. Om vertrouwenwekkend over te komen heeft de zaak de volgende naam gekregen: ‘Eerste Utrechtsche Coöperatieve Boter-Inrichting “De Voorzorg”’, het hoofdkantoor is gevestigd op Ridderschapstraat 29-31 te Utrecht.


In 1919 wordt er meer dan alleen boter verkocht en het coöperatieve is er af. De inrichting blijkt een soort tussenhandel met diverse adressen (depots) in de regio voor de directe distributie. “De Voorzorg” levert aan banketbakkers, restaurants en kleine winkeliers en dergelijke.

Advertentie uit 1919
De Kamer van Koophandel kent echter het bedrijf “De Voorzorg” niet. Aan de Ridderschapstraat heeft ook nooit een melkfabriek of boterinrichting gestaan. De naam van het bedrijf is er om te verhullen dat het een kleine door particulieren gedreven handelsfirma is. In 1921 wordt er pas een Handelswet van kracht met de registratie van ondernemingen bij de Kamer van Koophandel. Ook dan heeft de Kamer van Koophandel geen kennis van een “Eerste Utrechtsche Boter-Inrichting De Voorzorg”, het is namelijk geen onderneming maar een vennootschap onder firma. De vennoten van “De Voorzorg” zijn in het begin de gebroeders Krabshuis en na enkele jaren is het alleen Jacobus Krabshuis. En in plaats van boter wordt er voornamelijk in dierlijke vetten, margarine en andere artikelen gehandeld!
De zaken gaan echter zodanig dat Jacobus Krabshuis in 1920 het pand Ridderschapstraat 29/29bis en 31/31bis kan kopen, het zijn het midden en rechter pand op de foto:

Ridderschapstraat 33-31-29, bedrijfsruimten
beneden en woningen boven
Tot duurzame handelscontacten komt het niet, het assortiment van de “De Voorzorg” wordt omgezet naar koffie en thee. Het is voor korte duur, in 1929 gaat Krabshuis failliet en de woningen gaan in eigendom over naar de Utrechtse Hypotheekbank. De zaken gaan nog door, er moet brood op de plank blijven. Als handelaar in boter (margarine), koffie en thee eindigen de activiteiten van Krabshuis enkele jaren later door de wereldwijde crisis.

Een oude muurreclame is bewaard gebleven in Ridderschapstraat 29
De drie panden Ridderschapstraat 29-33 zijn in 1911 als een rijtje gebouwd door aannemer Thomas de Rijk. Hij koopt het op deze plaats staande oude cafébedrijf met logies uit de boedel van de familie Royaards. Deze familie is sinds 1895 eigenaar, daarvoor was het van koffiehuishouder A. Monshouwer. Het was toen bekend als het Volks- Bier- en Koffiehuis met vergunning, een ruime zaal en met een grote tuin. Monshouwer is waarschijnlijk de laatste koffiehuishouder op dit adres, in het bevolkingsregister wordt het na 1895 bewoond door de familie Toorn, een zeer groot gezin met personeelsleden, totaal 18 personen. Toorn is huisschilder en twee van zijn zonen ook.

Slechts een tekening uit 1820 is bewaard gebleven van de oude panden uit de 17e eeuw:
Een tekening uit 1820 van P. van Oort met links de herberg 
en rechts bouwactiviteiten (HUA 28776)
De tekening is helaas niet zo duidelijk, maar één van de opzichters (met hoed) staat de voortgang te bespreken, een opperman mengt specie in een houten kuip. Achter de bouwschutting zijn twee metselaars aan het werk op het eerste niveau van de houten steiger. Huizen naast de tapperij zijn al vanaf 1809 opgekocht voor een nieuw te bouwen kazerne in de Ridderschapstraat.

Er zijn meer gevels op de tekening te zien, allen zijn van het toenmalige Ridderschapstraat 29. In de negentiende eeuw zijn in het rijtje een winkel, een tapperij en een logiesadres gevestigd. De gelegenheid heeft een ruime tuin met terras naast en achter de panden. Clientèle zou er genoeg kunnen zijn, het naastliggende huis van Athlone is sinds 1797 als kazerne in gebruik. Deze kazerne is compleet vernieuwd en in 1829 officieel geopend als kazerne Koning Willem, ofwel de Willemskazerne. De kazerne is er tot 1877, het wordt door een brand verwoest.

De eigenaar van de panden in de Ridderschapstraat, de familie Van Schaik, heeft de voormalige tuin bebouwd met zeven woningen aan het Wolvenplein en drie aan de Ridderschapstraat. De oorspronkelijke panden worden door aannemer De Rijk in 1911 gesloopt. Hij realiseert er drie bedrijfspanden met bovenwoningen Ridderschapstraat 29, 31 en 33. Al jaren zijn nu de bedrijfsruimten van Ridderschapstraat 31 en 33 in gebruik bij Drukkerij Libertas Pascal. Sinds kort is op het adres Ridderschapstraat 29 de Yogaschool Utrecht te vinden, www.deyogaschoolutrecht.nl.

.