De Wolvenhof op historische grond

Het terrein aan het Wolvenplein is voor de nieuwbouw in 2002 archeologisch onderzocht. Gesloopt zijn inmiddels de voormalige gereformeerde school voor uitgebreid lager onderwijs, later Apotheker assistenten opleiding, en al veel eerder in de tachtiger jaren “de barak” van de Raad van Arbeid.

De opgravingen bevestigen dat dit deel van het centrum van de stad op de stroomrug van een riviertje ligt. De singel in de nabijheid zou de Vecht geweest zijn. Na enig doorgraven blijkt dat waarschijnlijk pas in de 12e eeuw de eerste sporen van grondverzet in het terrein zijn achtergelaten.

Kadastrale kaart uit 1832
Op het binnenterrein aan het Wolvenplein heeft tot 1832 nooit veel bebouwing gestaan, zoals de kadastrale tekening uit dit jaar laat zien. De wallen zijn geslecht en de verdedigingswerken afgebroken. Er staat slechts lage bebouwing van stallen, stallingen, koetshuizen en bescheiden kamerwoningen.

Het terrein is een tuinderij bij de hofsteden geweest, daarna een periode een luxe tuin met perzikenkas, broeibakken, zomerhuisjes en speelhuis, een tuin met oranjerie voor een apotheker aan de Wittevrouwenstraat en tuin bij de panden aan de Plompetorengracht. In de 17e en 18e eeuw is de grond opgehoogd en koetshuizen en stallen zijn gebouwd aan de achterzijde aan de 'gemeene' weg tegen de wal. Pas in 1907 zijn er scholen gebouwd en achter de Molenstraat het laagbouw kantoor van de Raad van Arbeid: “de barak”. Naast de ingang daarvan aan het Wolvenplein stond een transformator gebouw. De plannen voor de Wolvenhof zorgden op het Wolvenplein voor een metamorfose:

Foto Ridderschapkwartier vanaf het dak van Plompetorengracht 17
Het terrein is met een optie in het jaar 2000 gekocht door ABB Bouw B.V. uit Sliedrecht. ABB heeft ervaring met het ontwikkelen van binnenstedelijke projecten. Voor een wijziging van het bestemmingsplan stelt de gemeente Utrecht pittige eisen. Parkeren dient niet alleen ondergronds voor de bewoners op het terrein plaats te vinden, extra parkeerplaatsen moeten gemaakt worden voor de buurt. Ook de bouwvolumes, hoogten en omvang zijn begrensd, maar geven mogelijkheden. Om met dit pakket aan eisen uit de kosten te komen, moet een behoorlijk aantal appartementen gerealiseerd worden in de duurdere klasse.

De foto is van de architect en genomen vanaf het dak Plompetorengracht 23-25
Architectenbureau Pieter Weeda Paul van der Weijden BV werkt een eerste bouwplan uit en legt het voor aan de gemeentelijke welstand. Een overleg met de buurt vindt plaats. De eerste proeve moet de weerstand in de buurt opvangen, en weerstand is er. Bewoners aan de Molenstraat raken hun vrije uitzicht kwijt en bewoners aan het Wolvenplein maken zich ernstig zorgen over de te bouwen parkeerkelder, gaat de bouw daarvan trillingen en scheuren opleveren? Met wat aanpassingen wordt de bouwvergunning verstrekt. In 2004 begint de bouw en ruim een jaar later vindt de oplevering plaats.
Het Wolvenhof bestaat uit 24 appartementen, 3 hofwoningen en 1 praktijkwoning aan het Wolvenplein. Onder het complex bevindt zich een parkeergarage met parkeerplaatsen voor de bewoners en 18 parkeerplaatsen worden door buurtbewoners gehuurd van de Gemeente. Het plan past compleet binnen de ring van bebouwing waar sinds de 19e eeuw weinig aan veranderd is:

Het terrein van de Wolvenhof met 27 woningen en parkeergarage
De nieuwbouw heeft grote afmetingen. Het sluit aan bij de hoogte van de gebouwen aan de Plompetorengracht en desondanks misstaat het niet bij de Wolvenstraat en Molenstraat. Kenners vinden de architectuur zorgvuldig: door de herhaling van vormen en de goede detaillering past het bij de historische omgeving. Het is een geslaagd binnenstedelijk project te noemen en een enorme verbetering ten opzichte van de scholenbouw ervoor. De monumentale boom aan het Wolvenplein heeft tijdens de bouw stand gehouden maar is vlak voor de oplevering gesneuveld, ofwel per ongeluk omgezaagd. Leuk dat de speeltuin is teruggekeerd. Voor het Ridderschapkwartier is het de grootste bouwopgave van deze jonge eeuw geweest en een geslaagde.

Wie verder geïnteresseerd is in de historische grond van dit terrein: apotheker Klinkenberg heeft er zijn tuin gehad, dit is verkocht aan de school voor protestants onderwijs. Lange tijd heeft de familie Kien het eigendom gehouden alvorens haar panden met tuin en opstallen aan de wal te verkopen aan de Raad van Arbeid.

.