Een grutterij legt de Willemskazerne in de as


In de vroege ochtend wordt groot alarm geslagen: brand in de Willemskazerne. Twee panden aan de Wittevrouwenstraat moeten het sindsdien stellen zonder klokgevels.De grutterij van Pompe loopt van de winkel aan de Wittevrouwenstraat tot helemaal achterin de Kloostersteeg. In het achterpand is de werkplaats met de grutmolen en opslagruimte. De brand is ontstaan in de Kloostersteeg en slaat over naar de panden aan de voorzijde van de straat en naar achteren. Het brandalarm gaat af op maandag 20 oktober 1877 om half vijf. Er staat een zuidenwind. De Willemskazerne grenst aan de werkplaats en vat ook vlam. Utrecht zet direct haar stoomspuit in, het water komt uit de singel. Na een uur wordt duidelijk dat er geen houden aan is. Amsterdam wordt met spoed getelegrafeerd om assistentie. Twee stoomspuiten staan al op de trein als het niet meer hoeft. Utrecht heeft de brand onder controle, ze weet overslag te voorkomen. De kazerne brand echter volledig uit. De brandhaard is begonnen in de grutterij van Pompe, wie is deze grutter?

In 1875 heeft Hendricus Pompe het pand Wittevrouwenstraat 36 gekocht en gaat in de woning boven de winkel wonen. Hij is 26 jaar en ongehuwd. Maar het huis biedt ook onderdak aan zijn familie: zijn moeder en zeven jongere broers en zussen. De familie Pompe woonde tot die tijd aan de overzijde van de straat.

Moeder Henderica van Dijk trouwde in 1843 met koekbakker Petrus Esther Pompe. Zij is in 1864 weduwe geworden met 10 kinderen. Haar man is in die tijd bakker, graanhandelaar en koopman en zij neemt de zaak over. Hendericus is haar tweede zoon, hij noemt zich grutter, maar levert vooral aan de grotere instellingen en kleinere winkeliers. Zijn oudere broer Wilhelmus heeft een bakkerij en graanhandel en levert ook en gros. De stad Utrecht heeft veel grote afnemers, zoals de gasthuizen, de kazerne, het weeshuis en het dolhuis. Leveranties gebeuren met paard en wagen. In 1894 bouwen moeder en de oudste zoons een pakhuis aan wat toen de Westerdijk 1 was. Het is het pakhuis Oudenoord 1, met de naam van de firma “wed. P.E. Pompe”.

De gevels uit 1710 aan de Wittevrouwenstraat te Utrecht, rechts
 de twee panden met de bij de brand gesneuvelde klokgevels
Juwelier Willemse - jaren 60
Na de brand worden de panden aan de Wittevrouwenstraat hersteld en het achterhuis herbouwd. De kazerne komt niet meer terug. Aan de straatzijde moeten dit pand en het pand ernaast het voortaan zonder de klokgevels doen. Achter het pand zit de Kloostersteeg en het hoekpand heeft een groot achterhuis en een werkplaats/magazijn.

Na de Tweede Wereldoorlog huurt W. Willemse de winkel. Het achterhuis is in gebruik bij drankenhandel Staffhorst, de werkplaats met opslagruimte bij papierhandel Corvey. Willemse heeft een atelier voor goud-, zilver-, en reparatiewerken en de winkel aan de straatzijde.

Willemse is er ruim veertig jaar juwelier, het reclamebord in de vorm van een geslepen diamant is van zijn zaak. Hij maakt er een mooie winkel van. Na de millenniumwisseling gaat Willemse met pensioen en is de winkel in gebruik bij Eurocult-Lito Reizen.


Wittevrouwenstraat 36 Utrecht met
rechts de Kloostersteeg en een achterpand

.