Oude kazerne van kadaster tot Singelzicht

Aan de Wittevrouwenkade staat meteen al bij de entree een imposant gebouw. Het is deel geweest van een kazerne tot 1877. Sinds 2009 is het Singelzicht.

Een foto van Wittevrouwenkade 1 uit 1935 (HUA 73971)


De Willemskazerne is in 1877 opgebrand, de twee zijvleugels bleven gespaard. De gebouwen hebben een andere bestemming gekregen, zoals dit entreegebouw. De Utrechtse tak van het Kadaster en bureau van Hypotheken zat erin, er was een onderdeel van het politiebureau in ondergebracht, en het was ruimte voor ateliers. Het Kadaster is een kantoor voor het vastleggen van eigendommen, erfdienstbaarheden en hypotheekakten. Het heeft echter ook een buitentak: de landmeters die de percelen, landerijen, straten etc. opmeten. Het kadaster houdt er tot na WOII kantoor. Op een bepaald moment verhuizen ze en gaat de politie er een regiopost betrekken. De politie zat al in het commiezenhuis.

Na het vertrek als politiepost heeft het pand een tijd leeg gestaan. Krakers hebben er ateliers gevestigd. Dat werd een geaccepteerde situatie en een verbouwing vond plaats voor de brandveiligheid in 1983 en vervolgens een verbouwing tot tijdelijk bedrijfsgebouw voor ateliers in 1987. Het Gemeentelijk Woningbedrijf wordt in 1992 geprivatiseerd tot Woningbedrijf Utrecht en is opgegaan in Mitros. Tegen 2001 is het overduidelijk dat het pand een ingrijpende opknapbeurt nodig heeft. Alleen al de stookkosten zouden bij de huidige normen de pan uitrijzen in het niet geïsoleerde gebouw.

Mitros ziet een nieuwe functie als bedrijfsgebouw niet zitten. De SSH doet dat wel in samenspraak met de Gemeente Utrecht. De Gemeente wil namelijk graag een nieuwe bestemming geven aan het pand voor de opvang van daklozen. Eerst een tijdelijke: huisvesting van daklozenhuis Sleep-in tijdens haar verbouwing aan het Jansveld, later als wegloophuis voor jongeren. Met ruime financiële middelen van de Gemeente is vervolgens het gebouw geschikt gemaakt voor haar nieuwe functie met onzelfstandige kamers. Pension Singelzicht opent haar deuren in 2005.

Het pand Singelzicht Wittevrouwenkade 1
Pension Singelzicht biedt onderdak en geeft individuele begeleiding aan ongeveer 25 dak- en thuisloze jongens en meisjes van 17 tot 23 jaar. Singelzicht werkt met de unieke werkwijze van Maaszicht uit Rotterdam. De werkwijze omschrijft ze met 5 b’s: bed, bad, brood, begeleiding en buitenzorg. Gemotiveerde jongeren kunnen zich zelf aanmelden of komen via de hulpverlening binnen. Doel: stoppen met zwerven en op weg naar een zelfstandig bestaan.

Het gebouw maakte onderdeel uit van de voormalige Willemskazerne. Die was groot, erg groot, de helft van de Ridderschapstraat is herbouwd na de sloop van de kazerne. Aan de kade staat ook nog het spiegelbeeld gebouw. Wie meer wil weten over de soldatentijd, zie Willemskazerne, over het pension, zie Singelzicht.

.