Bewoners en leefbaarheid Ridderschapkwartier

Ruim 530 mensen wonen in het Ridderschapkwartier in 130 panden. Af en toe, de laatste tijd wat vaker, staat er een pand of appartement te koop. Op de makelaarssites staat de rubriek: "in welke buurt – buurtopbouw".
Voor de Breedstraat en Plompetorengracht is de volgende informatie te vinden:

(Door een klik op het plaatje te vergroten)

Wat worden we daar wijzer van en hoe komen zij aan deze informatie?
Om de laatste vraag te beantwoorden: het CBS verschaft de cijfers uit haar enorme schat aan openbare data. Het zijn overigens cijfers uit 2007, meer recente zijn nog niet beschikbaar. Het CBS heeft de gegevens redelijk toegankelijk gemaakt voor iedereen en daarmee ook voor de Funda huizensite. CBS stelt deze data gratis beschikbaar. Je kunt ze ook zelf vinden op de site van CBS.
Cijfers spreken niet voor zich, pas in vergelijking met andere cijfers worden zaken soms pas duidelijk. In deze buurt is het aantal alleenstaanden bijvoorbeeld erg hoog, we zitten als een kluitje op elkaar en er zijn verhoudingsgewijs minder kinderen en ouderen, om maar een paar afwijkende cijfers te noemen. Wat je verder moet met het aantal eigenaren van motoren, tsja. Een hele geruststelling is het lage autobezit. De fiets, de benenwagen, de deelauto’s en het openbaar vervoer werken blijkbaar goed in de binnenstad.
Het CBS geeft vooral harde data. Maar wat vinden wij van het wonen in de binnenstad, hoe ervaren wij onze woonomgeving?

Sinds een aantal jaren vindt ook onderzoek plaats naar de leefbaarheid. De Nederlandse wijken en buurten worden gemeten en vergeleken. Op deze manier is de aandacht op bijvoorbeeld de probleemwijken gericht.
Hoe zit dat met het Ridderschapkwartier? Deze onderzoekers plaatsen onze buurt ook onder de grotere Breedstraatbuurt, voorheen wijk H en nog eerder ‘Bloedkuyl’ geheten. Het volgende plaatje geeft een overzicht van de ervaren leefbaarheid in de provincie en de stad:

Leefbaarheid in Utrecht en uitvergroot linksboven de noordelijke binnenstad 
met de omlijnde Breedstraatbuurt, groen is goed en donker groen nog beter
De leefbaarheid is vertaald naar een aantal thema’s: kwaliteit van huizen, woonomgeving, voorzieningen, bevolkingssamenstelling, sociale samenhang en veiligheid. Nu scoren we in de Breedstraatbuurt niet slecht, maar het kan beter. Op de eerste vier thema’s scoren we hoog, de twee laatste (sociale samenhang en veiligheid) halen ons onderuit. Het beeld is direct al wat beter in de Vogelenbuurt, ook in de wijk Wittevrouwen is het positiever. De zuidelijke binnenstad scoort hoger dan de noordelijke. Wij zijn over het geheel wel positief.
Onze score wordt onderuit gehaald door de sociale samenhang binnen de buurt en de ervaren veiligheid. Deze twee aspecten ontwikkelen zich overigens wel positiever in de afgelopen 8 jaar van metingen. Om de leefbaarheid te vergroten moet de aandacht dus daarop gevestigd worden.

Met een paar ingrepen kan dit overigens al een stuk verbeterd worden. Een voorzet c.q. enkele suggesties:
  • het verplaatsen van coffeeshops (het zijn er in dit deel van de stad vier!) naar aanvoerwegen buiten het centrum, door het veroorzaken van teveel ‘traffic’ in het centrum zelf (in 2013 met 1 gelukt);
  • het opwaarderen van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat, bijvoorbeeld door meer leegstaande winkels om te bouwen naar werkruimten voor de creatieve sector;
  • de inritten naar woonstraten duidelijker markeren of zichtbaar/voelbaar aanpassen en meer geveltuintjes in de woonstraten. Het wordt dan verkeersluwer en prettiger om in de buurt te blijven wonen voor bijvoorbeeld gezinnen met kinderen (inrit Ridderschapstraat mei 2013 uitgevoerd);
  • het gebiedsverbod voor ‘bepaalde’ activiteiten van de Breedstraat uitbreiden tot en met de Voorstraat, de Wittevrouwenstraat en vooral het Lucasbolwerk (uitgevoerd in mei 2012);
  • herinrichting van de Voorstraat en Wittevrouwenstraat. Meer ruimte voor vooral de voetgangers, vervolgens de fietsers en het autoverkeer verder ontmoedigen (plannen in voorbereiding);
  • fietsparkeren faciliteren door meer buurtstallingen;
  • bolwerk Wolvenburg openstellen voor de buurt en als groene long inrichten.
Het Lucasbolwerk is nadat in 2005 al besloten werd dat de parkeergarage niet doorging, eindelijk eind 2011 definitief aangelegd. De tram is niet teruggekomen, daar leek het rond 1992 nog even op. In 2017 is overigens een volgende uitdaging gepresenteerd: hoe gaan we de Wittevrouwenstraat nieuw indelen in 2018? De gemeente is met deze vraag naar de bewoners gegaan. De definitieve plannen worden nog in 2017 vastgesteld.


En nu de vraag, hoeveel mensen wonen er eigenlijk in dit kleine stukje binnenstad?
.