Grondlegger Van Ingenegeren van ASR Verzekeringen


De familie Ingenegeren woont op Wittevrouwenstraat 28 met de zaak. Ingenegeren is uitdrager en koopt huisraad van familie van overledenen. Die ervaring leidt tot een verzekeringsmaatschappij. De familie is grondlegger van "De Utrecht".
Gesloopte pand van de 'Utrecht'


Nederlanders behoren inmiddels tot het best verzekerde volk ter wereld. De reden daarvan is dat we de meeste afkeer hebben van risico. Risico om bij gebitsproblemen de implantaten niet te kunnen betalen, bij overlijden de begrafeniskosten en bij diefstal de vervanging, om maar enkele voorbeelden te noemen. Door de bedrijfstak wordt daar zeer dankbaar gebruik van gemaakt. De gevoeligheid voor welk risico dan ook trekt de beurzen voor de ogenschijnlijk kleine premies open. Hoe is dat begonnen?

De familie Ingenegeren is al enkele generaties lang actief als uitdrager, inkoper en verkoper van tweedehands goederen. In de 19e eeuw komt het nog vaak voor dat families de inboedel moeten verkopen om begrafeniskosten te kunnen betalen. Dat doen ze liever dan de vernedering ondergaan van een Staatsbegrafenis. Dat zijn echter geen prettige situaties, als uitdrager moet je onderhandelen met een rouwende en financieel wanhopige familie. W.P. Ingenegeren komt deze praktijk als uitdrager ongetwijfeld tegen. Hij krijgt daaruit een idee.

Wittevrouwenstraat 28 (foto uit 1990 HUA74206)
Ingenegeren komt in 1846 in contact met bode D. Stolwerk. Stolwerk is bode bij het tot dat moment grootste en oudste begrafenisfonds van Nederland – Tot Nut van het Algemeen. In 1847 nemen ze een groot besluit, zij starten een eigen begrafenisfonds. Met de inleg van kleine bedragen per week verkopen ze een verzekering voor het betalen van de begrafenis. De naam wordt “Let op uw Einde”. De Verzekeringsmaatschappij is klein maar groeit snel, het groeit zelfs uit tot het grootste begrafenisfonds in Nederland met meer dan 150.000 leden.

Verzekeren levert dan ook al geld op, laat onderstaande advertentie in de courant van de beleggende burger NRC ons beloven:
“Let op uw einde” advertentie in
de Nieuwe Rotterdamsche courant in 1854

De zaken zetten ze vanaf 1849 voort in het net door Ingenegeren gekochte huis Ridderschapstraat 12. Daar blijven ze wonen met het kantoor aan huis tot 1863. Het fonds “Let op uw einde” breiden ze uit met een ziekenfonds ‘Hulp bij ziekte’: na inleg van een wekelijks bedrag verkrijgt de verzekerde bij ziekte een uitkering per week en een vergoeding van medische kosten. (Dit ziekenfonds heeft rond 1900 agent C.J. Hendrikse in dienst voor onze buurt, hij woont op Ridderschapstraat 15.) Nog weer later volgt de schade verzekering bij brand: “Zekerheid geeft rust”. De fondsen groeien hard, met verkooppunten in diverse steden in het land.
Willem Pieter Ingenegeren op oudere leeftijd

Zoon Willem Pieter Ingenegeren is geboren in 1853 in het huis aan de Ridderschapstraat. Op 18 jarige leeftijd stelt zijn vader hem aan als directeur van het begrafenisfonds 'Let op Uw Einde', een jaar na het overlijden van opa Willem Pieter. De zoon heeft in Antwerpen de handelsschool doorlopen. Met inbreng van de bestaande fondsen richten Willem Pieter en zijn consorten in 1883 de moderne Levensverzekering Maatschappij “De Utrecht” op.

"De Utrecht" is een familiebedrijf, gedomineerd door de families Bol, Ingenegeren, Negenman en Verloop. De familie Bol woont op Wittevrouwenstraat 30. Zowel op kracht van het eigen merk als door overnames lukt het "De Utrecht" een vooraanstaande positie te verwerven. Om de familiebelangen veilig te stellen en overnames te vergemakkelijken, richten zij in 1920 de Algemeene Maatschappij tot Exploitatie van Verzekeringsmaatschappijen op (A.M.E.V.). Vijf generaties lang nemen deze families zitting in directies en raad van commissarissen. Pas in de jaren 1960 plaatst de A.M.E.V.  aandelen buiten de families. AMEV opereert nu onder de naam ASR.

Ridderschapstraat 1, tekening
uit drukwerk van de “Utrecht” HUA74205
"De Utrecht” heeft sporen nagelaten in het Ridderschapkwartier. Ridderschapstraat 1 / hoek Wittevrouwenstraat (Garage Ton) is in 1885 als belegging gekocht door de Verzekeringsmaatschappij “De Utrecht”. 10 jaar later koopt "De Utrecht" het Munchener Bierhuis Ridderschapstraat 3. In de panden vestigt zich fietsfabriek en automobiel assemblagebedrijf Immink. "De Utrecht" financiert nieuwbouw op deze plek, in 1907 de vernieuwing van Ridderschapstraat 3 en in 1911 het hoekpand. Pas in 1975 verkoopt AMEV de panden aan toenmalig garagehouder Ton. Nu is het een winkel van dochter Ton geworden.

Wittevrouwenstraat 28 was de plaats waar het begon. Tot 2013 zat daar de broedplaats van buurman Jelle Hekstra, het bureau voor architectuur en interieur Strand NL. Het heeft daarna al verschillende functies gehad. Boven het pand zijn drie appartementen.

.